Start

BJÖRKLINGE FÖRSKOLA

NICKE NYFIKEN

MED NATUREN RUNT KNUTEN

Björklinge förskola/Nicke Nyfiken, är ett personalkooperativ som bedriver sin verksamhet i ett lugnt bostadsområde i Björklinge.


Barngruppen består av cirka 20 barn i åldrarna 1-5 år och vi arbetar utifrån läroplanens mål och riktlinjer.


Några viktiga hörnstenar i vår verksamhet är:

- Vi arbetar naturinspirerat

- Vi vill främja barnens sociala och emotionella kompetens

- För varje läsår har vi ett tema, nu jobbar vi med "barnkonventionen med inslag av årstidens växlingar"

BJÖRKLINGE FÖRSKOLA, SANDBROVÄGEN 9, 743 64 BJÖRKLINGE

INFO@BJORKLINGEFORSKOLA.SE, 073-025 37 56