Verksamhet

VERKSAMHET

Vi arbetar på ett naturinspirerat synsätt och bedriver verksamheten utomhus i snitt 4h/dag. När vi är ute, brukar vi vara i parken eller i närområdet, gärna i skogen.


Vi tycker att det är viktigt att ta tillvara och använda oss av det naturen ger och förmedla detta till barnen. Att lära barnen om miljön och vårda denna på bästa sätt, dessutom blir både barn och personal friskare att vara ute mycket.


Vi vill väcka barnens nyfikenhet i form av musik, drama, lek och från sagans värld. Med detta stärks bland annat självförtroendet, glädjen och fantasin. Varje barn är unikt och behöver utvecklas i en stimulerande miljö.


Femåringarna har skolförberedande verksamhet tillsammans med Leklust (dagbarnvårdarna) som heter "Djungelpatrull".


UNDERVISNING OCH UTVECKLING

Alla barn hos oss får utvecklas efter sina egna förutsättningar och behov, lära sig fungera enskilt och i grupp. Stor vikt läggs på empati och att respektera varandra.


Vi arbetar med materialet Stegen, ett undervisningsprogram med syfte att främja barnens sociala och emotionella kompetens.